РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ
РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Турбокомпресорът е една от най-важните части, от която се определя мощността на двигателя.
Сервизът предлага ремонт на турбо, ремонт на турбокомпресори, чистене на геометрия, доставка на нови турбокомпресори при необходимост
Ремонтът на турбокомпресора се извършва в рамките на няколко дни. Работим само с оригинални части.
Гаранцията на ремонтирания турбокомпресор е 1 година.

РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ
РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ

За правилното диагностициране на повредите по турбокомпресора е необходимо той да се разглоби  и да се направи оценка на повредите и възможните  причините за тяхната поява.

В следствие на направените оценки за  степента на възникналите повреди може да  се определи кой е подходящият в съответния случай  ремонт:

Една от основните и важни операции е основните части  на турбокомпресора да  се почистят основно със специално за целта оборудване. С помощта на тази операция е възможно отстраняването на надирания и други подобни повърхностни дефекти който се намират по вала и лагерното тяло.

Втората важна стъпка която всъщност представлява Основен ремонт на турбокомпресора. Той е Подходящ  при по сериозни повреди като:  износване на самите  лагери на турбокомпресора  и  неговите уплътнения .

Всички изхабени  лагери  и уплътнителни части е  необходимо да се заменят с нови.

Допълнителна информация:

Сглобяване на турбокомпресора

Като по сериозен ремонт при турбокомпресорите се явява Замяната  на централната му част. Този тип ремонт е подходящ  при  значително по – сериозни повреди на турбокомпресора и  на променливата  геометрия.

Може да се каже, че над 90 % от повредите по  турбокомпресорите се дължат на фактори който се проявяват извън нея.