РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ СЛЕД ГРАДУШКА С ПОМОЩТА НА УНИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ
Тази уникална технология е разработена преди около 15 години, като постепенно навлиза и започва усилено да се прилага в значителен брой Европейски страни. Нейното прилагане има редица предимства, който се изразяват най – вече в това, че при прилагането и се запазва оригиналната боя на автомобила, също така сроковете за нейното прилагане са значително по – кратки, а резултатите по – добри и не на последно място конкурентната цена.
Веднага след появата си тази технология променя изцяло концепцията за стандартния ремонт, при който за постигането на необходимите резултати е необходимо влагането на много повече труд, време, материали и най – вече средства, а крайните резултатио са дори по – добри от тези постигнати със стандартната технология за ремонт.

Основно технологията се състой в ремонт на повреди от градушки без боядисване и китосване. С помощта на уникално разработена технология.

Самата технология се основава на специфична техника за премахване на вдлъбнатини по автомобила причинени от градушка или други предмети. Използват се метални пръти и чукове,

Прилаганата техника, както и използваната технология е много изгодна и икономически – печеливша.

Ето и част от предиствата на нейното прилагане:

1. Не е необходимо пребоядисването на част или на целия автомобил, в резултат на което не се нарушава оригиналната боя, тя се запазва изцяло.

2 Отпада необходимостта от това д а се премахват или демонтират частите на колата, което от своя страна скъсява с пъти времето за ремонт на автомобила.

3 . Постигнатите резултати са достатъчно задоволителни в следствие на което не се налага използването на абразивни материали или други химически средства за дообработка на автомобила.

4 . Разходите по този ремонт зависят от много неща в следствие на което могат да варират, но независимо от това крайната цена е в пъти по – ниска от цената при стандартния ремонт.

Как тази иновативна технология работи ?

С помощтта на специални инструменти специалистите в областта премахва образувалите се вдлъбнатини от вътрешната страна на автомобила. За тази, цел те използват, специализиран инструментариум,. Ако инструментът е малък и кръгъл (както от градушка ) системата се използва системата чук. Съответната система е така наречената “ лепило “ система, която се позволява, за да се отстрани пробив от външната страна, на автомобила, което ефективно, а също така спестява време и средства. Методът се състои основно от няколко етапа.

1. Работникът сам определя позицията, начина, по който може да постигне желаните резултати, а също и по искане на клиента оценява приблизителната цена на ремонта.

2 . Работникът избира подходящия инструмент в зависимост от повредата, включва се ултравиолетовата светлина и стартира работния процес.

3 . Средно ремонтът отнема от 20 до 30 минути. В зависимост от броя, размера и степента на уврежданията по автомобила.

На първо място,технологията е подходяща за прилагане само в случайте , когато боята на автомобила е със запазена цялост, тоест запазена е изцяло нейната цялост.

Друго важно условие е да се няма вдлъбнатини по автомобилите, при който наличната боя е с влошено, като пример тук могат да се посочат автомобили, който са на повече от 15 години, а също и коли, които са били пребоядисани преди.

Материалът, от който са изработени инструментите е много важнен. За постигането на перфектни резултати.

Те могат да бъдат изработени от различни материали, но това оказва пряко влияние върху качеството на постигнатите:

• обикновенна стомана ,
• хромирана стомана
• неръждаема стомана.

Тези, който са изработени от обикновенна стомана са, груби и по – евтини , също така имат по – кратък срок на полезно ползване. Те не са подходящи за всички коли, като визираме по скъпите и луксозни автомобили , а точно те, са най – потенциалните бъдещи клиенти.

Инструментита направените от неръждаема стомана, която в към края на обработка подлежи на закаляване при определена температура, след което инструментите се полират в резултат на всички тези специфични операции по тяхната обработка при специални условия те придобива специфични качества , който се запазва в продължение на много дълъг период от време , за разлика от хромираните инструмент, който изглеждат добре само в началния период на използване, след което почти изцяло губят свойте качества.

Видео:

Ремонт на автомобили след градушка – част 6

Ремонт на автомобили след градушка – част 7