УСТРОЙСТВО НА ТУРБОКОМПРЕСОР
УСТРОЙСТВО НА ТУРБОКОМПРЕСОР

Като цяло турбокомпресорите се състоят основно от три компонента , а именно – компресорно колело, дифузьор и корпус.

Турбокомпресорните системи могат да  работят при разнообразни  режими, който зависят от отделните видове и компресори.

Най – често срещаните  повреди при турбокомпресорите следва да  се дължат на:

–  Липсата или недостатъчното  смазване

–  Наличието на удар причинен от  външно тяло

– Наличието на замърсявания на  двигателното масло (например: сажди, твърди частици, прах и други подобни)

– Достигане на прекалено висока температура на отработените от турбината  газове в следствие на което е възможно образуването на пукнатини по самия турбокомпресор.

– Достигане до тъй наречената умора на материала, която се дължи най – вече на честото и екстремно натоварване на турбината.

От всичко казано до тук бихме могли да изведем някой принципно простички  правила, чието спазване обаче  може много да спомогне за  предпазването на  турбото от повреди  да удължаване на неговия полезен живот:

•              От огромно значение тук  е използването на  качествено двигателно масло, защото то спомага за качественото смазване и достатъчно охлаждане на турбината, което е от огромно значение за нейното правилно функциониране.

•              Важно е да споменем и редовната  смяна на въздушен филтър .

•              Трябва да следим  и самото налягане на маслото – то трябва да се подържа в определени допустими граници.

•              от голямо значение е да се спазва едно просто правило в ситуация, когато двигателят е бил натоварен или след преминаването на  дълъг път, да се изчака за кратко време колата да поработи на празен ход преди да бъде изгасен двигателят. Тази проста процедура спомага за своевременното охлаждане на двигателя и  предпазва турбото от сериозни проблеми в последствие.

•              Трябва редовно да се следи и състоянието на турбопътищата (маркучите) по този начин може на временно да се установите, ако от някъде изпуска въздух.

•              Важно е и следенето на правилното функциониране на изпускателната система.

Допълнителна информация:

В последно време все по усърдно се работи в посока подобряване на работата на турбокомпресорите за постигането на високи резултати и за подобряване на показателите  на двигателя при различни режими на работа, което води до подобряване на  неговата приложимост. Това става най – често с помощта на  прилагането на променливата геометрия на турбината, и пускането  на газове пред тази геометрия.