ТУРБОКОМПРЕСОРИ
ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Приложението на турбокомпресорите все – повече навлиза при съвременните автомобили. Предимството от тяхното използване се изразява в това, че се достига значително по – голяма мощност от двигател със сравнително малък обем именно за това те стават предпочитани  от производителите. В последно време се работи усърдно за подобряване на системата на турбокомпресорите за да бъдат постигнати по – добри резултати и подобряване на показателите  на двигателя при различните режими на работа, което същевременно ще доведе до подобряване на неговата еластичност и възможностите му . Това става най – често посредством използването на тъй наречената променлива геометрия на турбината,

Съвсем не е  далеч това време, в което огромна част от дизеловите и бензиновите двигатели ще работят с турбокомпресори.

Допълнителна информация:

СЪЩНОСТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИТЕ

Турбокомпресорът това  е  устройство, което използва вредните газове, който се създават  от двигателя в следствие на което подава въздух под налягане към  двигателя.
Турбокомпресорът се поставя  към изпускателния колектор на двигателя, където газовете , който се отделят от ауспуха  спомагат за придаването на  въртеливо движение на турбинното колело, Турбинното колело на турбокомпресора се завърта със скорост до и над 300 000 оборота в минута.