ВИДОВЕ КОМПРЕСОРИ

РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ
РЕМОНТ НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Специфичното сгъстяване на въздушните газове би могло да се  постигне  чрез механичен компресор или чрез турбокомпресор,

 

При по обикновенните механични  компресори, става принудително пълнене с въздух , което се осъществява с помощта на компресор, задвижването на който става директно от самия двигателя. При него значително количество от пройзведената мощност се изхабява за задвижването на компресора, в следствие на което загубата на тази мощност може да достигне до 15% от общата мощност на двигателя.

Допълнителна информация:

При турбокомпресорите, самата турбината се задвижва от преобразуваната енергия получена от изгорелите газове. В този случай турбинното и компресорното колело са на един общ вал и по този начин турбокомпресорната турбина успява да преобразува енергията получена от изгорелите газове на двигателя в механична енергия, която спомага за задвижване на същинския компресоа. Това се получава в, тъй наречения спирален корпус, тъй наречения охлюв, където налягането получено от изгорелите газове се превръща в кинетична енергия, а самите газове се насочват към периферията на турбинното колело.