Open/Close Menu Автосервиз Авто Гланц - Професионалисти в Боядисването на Коли - Тел: 0877111333; гр.Баня, двор на селскостопанска кооперация; гр. Баня-2 Монтьорски сервиз - 0877100101; гр. Сопот - 0878411548; E-mail: autoglanc@gmail.com

При множеството направени експертизи, в реалните условия на експлатация показват, че HFO-1234yf е с подобрена производителност в сравнение с познатият ни HFC-134a. Вследствие на много направени проучвания е установено, че тя има много нисък, дори незначителен пряк принос за глобалното изменение на климата и унищожаването на така значимия за глобалното затопляне узонов слой.

Ето защо е препоръчително използването на HFO-1234yf , за автомобилните климатици ( автоклиматици ).

Някой от основните характеристики на новия тип хладилен агент, с название HFO-1234yf , са:

• Много ниска токсичност, незначителна спрямо HFC-134a
• Ниски стойности на GWP; GWP = 4
• Нулeв озон за потенциално изчерпване
• Много нисък общ принос за изменението на световния климата
• Работните налягания са същите като на текущия HFC-134a

Имоти HFO-1234yf HFC-134a
Точка на кипене, Tb -29 ° C -26 ° C
Критичните точки, Tc 95 ° C 102 ° C
PVAP, MPa (25 ° C) 0.677 0.665
PVAP, MPa (80 ° C) 2.44 2.63
GWP (100 ITH) 4 1410
ODP 0 0


В заключение можем да кажем че употребата на новия тип хладилен агент, наименован HFO-1234yf, няма да повлияе отрицателно на Световния климат, глобалното затопляне и ценния узонов слой, което в последните години става огромен и жизнено важен проблем в световен мащаб.

Научете повече за Автоматична машина за обслужване на автомобилни климатични системи с фреон 1234yf

logo-footer

Последвайте ни:            

placeholder