Автосервиз ГЛАНЦ предлага на своите клиенти следните услуги извършени на високо професионално равнище:

Авто Услуги - Автосервиз ГЛАНЦ
Авто Услуги – Автосервиз ГЛАНЦ

• Пълно техническо обслужване;
Компютърна диагностика;
• Ремонт на електроника и ел. инсталации;
• Смяна на консумативи (масла, филтри)
Смяна на Автомобилни стъкла;
• Ремонт и профилактика на климатични инсталации;
• Ремонт на автомобили, претъряли щети в резултат на настъпило застрахователно събитие;
Автокозметични услуги (пастиране и полиране с висококачествени продукти )
• Автотенекиджийски услуги;
• Автобояджийски услуги;